MAHALLE MECLİSLERİ

Mahallelerimizde Kurulan Kent Konseyi Meclisleri
GÜNDOĞAN

GÜNDOĞAN

Gündoğan Mahalle Meclisi

GÜMÜŞLÜK

GÜMÜŞLÜK

Gümüşlük Mahallesi

TURGUTREİS

TURGUTREİS

Turgutreis Mahallesi

PINARLIBELEN – SAZKÖY – ETRİM

PINARLIBELEN – SAZKÖY – ETRİM

Pınarlıbelen – Sazköy – Etrim Mahalleleri

HABERLER ve DUYURULAR

Bodrum Kent Konseyi ile ilgili Haber ve Duyurularımız
Haberler

ÇYDD Etkinliği

Kadın Meclisi üyelerinden Miray Demir Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nde  kadınlarla biraraya geldi.  Toplantıda  çocuklarla sağlıklı iletişim yöntemleri ve çocukların gelişim dönemlerine göre gösterdikleri değişimler üzerine konuşularak interaktif bir topantı gerçekleştirildi.

Haberler

Bodrum Kent Konseyi̇ Kadın Mecli̇si̇’nden Kadın Adaylarla İlgi̇li̇ Açıklama

1934’de ka­dı­na seçme hakkı değil, se­çil­me hakkı da ve­ril­miş­tir. 2018 yılı se­çim­le­rin­de Tür­ki­ye’de kadın yurt­ta­şın se­çil­me hakkı gasp edil­miş­tir. Tür­ki­ye’de kadın yurt­taş 1930 yı­lın­da be­le­di­ye se­çim­le­rin­de, 1933 yı­lın­da muh­tar  se­çim­le­rin­de,  5 Ara­lık 1934’ te ise Daha fazlasını oku…

Haberler

Kent Konseyi Kadın Meclisi Üyeleri Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz’ı Ziyaret Etti

Kent Kon­se­yi Kadın Mec­li­si üye­le­ri Bod­rum Kay­ma­ka­mı Bekir Yıl­maz ile ilk gö­rüş­me­si­ni ger­çek­leş­tir­di. Gö­rüş­me­de ka­dın­la­rın var olan so­run­la­rı­nın yanı sıra bu so­run­la­rın çö­züm­le­ri üze­rin­de de du­rul­du. Özell­lik­le ka­dı­na yö­ne­lik erkek şid­de­ti­nin ön­len­me­si ve ko­nu­ya olan Daha fazlasını oku…

İLETİŞİM BÖLÜMÜ

Soru, görüş ve önerileriniz bu form aracılığı ile bize iletebilirsiniz!
 

Adres

Bodrum Belediyesi Kültür Sitesi No:6/2-C BODRUM / MUĞLA

 

Telefon - Faks

0 252 316 49 19

 

E-Posta

kentkonseyi@bodrum.bel.tr

Bize ulaşın