MAHALLE MECLİSLERİ

Mahallelerimizde Kurulan Kent Konseyi Meclisleri
GÜNDOĞAN

GÜNDOĞAN

Gündoğan Mahalle Meclisi

GÜMÜŞLÜK

GÜMÜŞLÜK

Gümüşlük Mahallesi

TURGUTREİS

TURGUTREİS

Turgutreis Mahallesi

PINARLIBELEN – SAZKÖY – ETRİM

PINARLIBELEN – SAZKÖY – ETRİM

Pınarlıbelen – Sazköy – Etrim Mahalleleri

HABERLER ve DUYURULAR

Bodrum Kent Konseyi ile ilgili Haber ve Duyurularımız

ÇYDD Etkinliği

Kadın Meclisi üyelerinden Miray Demir Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nde  kadınlarla biraraya geldi.  Toplantıda  çocuklarla sağlıklı iletişim yöntemleri ve çocukların gelişim dönemlerine göre gösterdikleri değişimler üzerine konuşularak interaktif bir topantı gerçekleştirildi.

Kent Konseyi Kadın Meclisi Üyeleri Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz’ı Ziyaret Etti

Kent Kon­se­yi Kadın Mec­li­si üye­le­ri Bod­rum Kay­ma­ka­mı Bekir Yıl­maz ile ilk gö­rüş­me­si­ni ger­çek­leş­tir­di. Gö­rüş­me­de ka­dın­la­rın var olan so­run­la­rı­nın yanı sıra bu so­run­la­rın çö­züm­le­ri üze­rin­de de du­rul­du. Özell­lik­le ka­dı­na yö­ne­lik erkek şid­de­ti­nin ön­len­me­si ve ko­nu­ya olan Devamı…

İLETİŞİM BÖLÜMÜ

Soru, görüş ve önerileriniz bu form aracılığı ile bize iletebilirsiniz!
 

Adres

Bodrum Belediyesi Kültür Sitesi No:6/2-C BODRUM / MUĞLA

 

Telefon - Faks

0 252 316 49 19

 

E-Posta

kentkonseyi@bodrum.bel.tr

Bize ulaşın