Kırsal Kalkınma Çalışmaları  Sosyal Sorumluluk Projeleri Çalışma Grubu